Huisregels

Huis regels

In onderstaand reglement vindt u de huisregels die in ons hotel gelden. U bent verplicht zich aan deze regels te houden. Overtreding van enige huisregel kan onmiddellijk en zonder aanzien des betreffende persoon aan de politie worden gemeld, terwijl ook ontzegging van de toegang zal worden aangezegd.

 1. Aansprakelijkheid
  De directie stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing ,diefstal of beschadiging van uw eigendommen.
 2. Betreden hotelkamer door personeel Hotel Grand Canal.
  Hotel Grand Canal behoudt zich het recht voor om een hotelkamer te betreden indien het personeel dat nodig acht. Bijvoorbeeld bij ( een vermoeden van ) overtreding van de huisregels.
 3. Brandbeveiliging
  Bij de receptie liggen de brandinstructies ter inzage. Raak niet in paniek bij brand en sla direct de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 4. Eigendommen
  Het is verboden eigendommen van ons mee te nemen buiten het gebouw. Bij beschadiging van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie- en of vernieuwingskosten.
 5. Gevonden voorwerpen
  Gevonden voorwerpen dient u bij de receptie af te geven.
 6. Ongewenste intimiteiten
  Ongewenste intimiteiten worden niet getolereerd.
 7. Roken
  In hotel Grand Canal is het NIET toegestaan om te roken. Het overtreden van dit rookverbod wordt gesanctioneerd met een boete van €175,00.
 8. Video bewaking
  Met uw bezoek stemt u ermee in dat er video-opnames worden gemaakt met onze beveiliging ’s camera’s. Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnames aan derden worden getoond.
 9. Voedsel meenemen
  Het is niet toegestaan om voedsel vanuit de ontbijtzaal mee te nemen. Het ontbijt dient genuttigd te worden in de ontbijtzaal.
 10. Drugs
  Het nuttigen, gebruiken, verhandelen, of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten strengste verboden.